IMPERIAL DEPOT E-SHOP

Imperial Depot Ltd. was founded in 2016. Its main activity is the creation and selling of quality men’s clothing, focusing on traditional styles that are both historical and timeless.

Imperial Depot’s distict fashion line allows you a unique opportunity to separate yourself from the homogeneous crowd with clothes that emphasize your individuality. All of our items are produced in very limited numbers and can be shipped to anywhere in the world. Therefore it is highly unlikely you will encounter anyone wearing the Imperial Depot item as your own.

Current fashion trends follow waves, creating the illusion of all cuts, styles and colours blending into one another. Despite the range of colour, material and style available, most high-street fashion is very uniform.

At the same time, most of what is produced by the fashion machine is created in huge, impersonal factories in Asia, with little attention paid to detail, leaving clothing without soul or character. It goes without saying that without the human factor, fashion is lacking in authenticity and personality.

The Imperial Depot fashion line is blind the whims and vagaries of contemporary fashion trends because of an entirely different approach.

Our emphasis is on the uniqueness of every individual item in our selection. The production of our clothing is non-industrial and as much as possible uses material that matches that used in the period that the styles are inspired by. With each piece purchased you will feel the imprint of the personality of an individual’s handiwork. Because of this, every item in the Imperial Depot line is unique.

 

Společnost Imperial Depot s.r.o. byla založena v roce 2016. Její hlavní náplní činnosti je výroba a prodej pánských oděvů se zaměřením tradiční časem ověřené historizující střihy.

Módní řada Imperial Depot Vám nabízí ojedinělou možnost vydělit se z šedi každodenního davu a upozornit na jedinečnost Vaší osobnosti. Každý jednotlivý model Imperial Depot je vyráběn ve velmi omezeném množství v řádu jednotek či desítek kusů a je nabízen po celém světě.Tudíž se Vám reálně nemůže stát, že by jste okolo sebe viděl větší množství osob oblečených ve stejném modelu Imperial Depot.

Současná nabídka dostupné módy na trhu se díky vlivu aktuálních módních vln stále více rozostřuje do jedné nerozlišitelné barevné skvrny.  Takto dochází k vysoké míře uniformity nabízené módy i přes širokou nabídku barevných, materiálových či střihových variací.

Zároveň je drtivá většina nabízené módy vyráběna masovou strojovou výrobou v asijských  velkovýrobnách bez důrazu na detail a tudíž postrádá jakoukoli duši či charakter. Nemluvě o absenci lidského faktoru, který dodává každému jednotlivému kousku  autenticitu a lidskost.

Módní řada Imperial Depot bortí výše uvedené rozmary současných módních vln díky odlišnému přístupu k věci. Čerpáme z tradic historicky osvědčených a vyzkoušených funkčních střihů  prověřených jak ve víru společenského života exponovaných vrstev společnosti, tak ve služebních a obranných složkách tradičních státních celků.

Klademe vysoký důraz na jedinečnost každého jednotlivého kusu z naší nabídky. Výroba našich modelů probíhá klasickým neprůmyslovým stylem z počátku minulého století při použití co možná nejvíce dobově věrných materiálů. Na každém zakoupeném kusu pocítíte otisk osobnosti, která ho ručně vyráběla. Díky tomu se každý kus z naší módní řady stává originálem.